GOE-RIOT - VNCHEAT.COM

....

7
giờ = 14,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
12
giờ = 21,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 40,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
ngày = 150,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 450,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD HACK

HOẠT ĐỘNG:  ở windows 7,8,10.
Lưu ý:  Đổi từ GOE sang Riot và ngược lại phải đợi 15p

CÁCH CÀI ĐẶT:
   => Tải về giải nén ra rồi cài đặt setup
   => Rồi mở file GOE hoặc RIOT lên rồi nhập mã key vào
   => Hiện thời gian trên bảng tool là vào game quẩy

PHÍM TẮT BẢN GOE

F11 tắt hết vòng hợp chơi net 

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS

PHÍM TẮT BẢN RIOT

F11 tắt hết vòng hợp chơi net 

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : tự động combo skill

Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS

FACEBOOK
ADMIN HỘ TRỢ


Nạp thẻ lỗi hoặc sai
cần kiểm tra thì
liên hệ admin

Hoa hong